Xếp loại học sinh tiểu học theo chương trình mới

0
346

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học áp dụng cho chương trình Giáo dục phổ thông mới để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, việc đánh giá kết hợp giữa đánh giá thường xuyên (nhận xét), đánh giá định kỳ (điểm số kết hợp nhận xét) và tổng hợp đánh giá. Điểm mới của dự thảo thông tư là điều chỉnh hệ thống tên các môn học, hoạt động giáo dục và nội dung từng phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và năng lực cốt lõi (năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo và năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất). Dự thảo cũng bổ sung quy định về nội dung và phương pháp đánh giá. Việc đánh giá sử dụng 3 mức độ là: hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành. Ngoài ra, còn có hình thức “thư khen” cho những học sinh có cố gắng, thành tích hoặc có những việc làm tốt. Thời gian góp ý đến ngày 9-6-2020.

T.V