Xây dựng phương án tiếp nhận, cách ly hơn 1.200 công dân về nước

0
577

Ngày 17-4, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận, cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh (điều chỉnh – giai đoạn 3).

Theo phương án trong kế hoạch, tỉnh dự kiến tiếp nhận khoảng 1.220 công dân tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Các công dân sẽ được tiếp nhận, cách ly tại 6 khu vực, gồm: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (150 công dân); Thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương (50 công dân); Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc Trường Đại học Thông tin liên lạc (250 công dân); khu cách ly của Sư đoàn BB305 (470 công dân); khu cách ly Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (180 công dân); khu cách ly của Tiểu đoàn 87 thuộc Sư đoàn PK377 (100 công dân).

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo nhân lực, trang thiết bị y tế chuyên dùng giám sát, thực hiện nghiêm ngặt công tác giám sát, phòng chống dịch; hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ, nhân viên y tế, người trực tiếp khám điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra lây nhiễm sang cán bộ, nhân viên chăm sóc bệnh nhân và theo dõi tại các khu cách ly… Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chuẩn bị vật chất, khử khuẩn, kiểm tra trang thiết bị để tiếp nhận tại các khu vực cách ly do đơn vị đảm nhiệm, sẵn sàng tiếp nhận công dân khi có thông báo. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì phối hợp cơ quan quân sự, ban, ngành đoàn thể tại địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống Covid-19.

Đối với TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hoà xây dựng kế hoạch tiếp nhận và cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng phân công cán bộ tham gia hỗ trợ, phục vụ tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam tại các vị trí theo đề xuất… Các cơ quan ban ngành có liên quan hoàn thành mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 trở về nước trước ngày 17-4. Thời gian tiếp nhận ngay khi có chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hoặc bằng đường biển, đường bộ, cảng biển trên địa bàn tỉnh…

VĨNH THÀNH