Từ ngày 29-4, chạy lại đôi tàu Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh

0
154

Ông Lê Hồng Sơn – Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, từ ngày 29-4, ngành Đường sắt sẽ cho chạy lại đôi tàu SNT1/2 tuyến Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tàu SNT1 chạy tại ga Nha Trang lúc 20 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 26 ngày hôm sau; tàu SNT2 chạy tại ga Sài Gòn lúc 20 giờ 30, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 30 ngày hôm sau.

Ngoài ra, từ ngày 25-4 ngành Đường sắt đã tổ chức chạy lại đôi tàu khách Thống Nhất SE21/SE22 Sài Gòn – Đà Nẵng. Theo đó, tàu SE21 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 9 giờ 31, đến ga Nha Trang lúc 20 giờ 28, đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 20 ngày hôm sau. Tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 11 giờ 40, đến ga Nha Trang lúc 19 giờ 48, đến ga Đà Nẵng lúc 6 giờ 28 ngày hôm sau.

THÀNH NAM