Thu hồi hơn 7.000m2 đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa

0
44

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 773 về việc thu hồi đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn.

Theo đó, UBND tỉnh thu hồi 7.163,9m2 đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa (địa chỉ 310 Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang). Lý do thu hồi: đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn theo Điều 65 Luật Đất đai 2013. UBND tỉnh giao toàn bộ diện tích đã thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên giao quyết định cho Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa; Phòng Tài nguyên và Môi trường Nha Trang phối hợp với phường Vĩnh Nguyên xác định cụ thể mốc giới thu hồi đất bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cục Thuế tỉnh xử lý tiền thuê đất theo quy định…