Thống kê giáo viên mất việc, chưa được nhận lương do ảnh hưởng dịch Covid-19

0
106

24 quận huyên, các trường học ngoài công lập tại TP.HCM báo cáo số liệu giáo viên, người lao động bị mất việc, chưa được nhận lương, tạm hoãn hợp đồng lao động.


Giáo viên trường ngoài công lập gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 – B.THANH

Ngày 9.4, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu phòng giáo dục 24 quận huyện, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở các các trường tiểu học, THCS, THPT ngoài công lập trực thuộc Sở báo cáo tình hình giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập.

Từ tháng 2 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương đã chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học ở nhà, không đến trường vì vậy việc giảng dạy và công tác của nhà giáo và người lao động có nhiều thay đổi. Đặc biệt là các trường ngoài công lập, việc học sinh không đến trường đã ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, nguồn thu dẫn đến nhiều trường gặp khó khăn, lương và thu nhập của nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng nhiều.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, làm căn cứ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan có giải giáp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn đề nghị các địa phương báo cáo tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập.

Căn cứ vào công văn nói trên, bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM cho biết, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng Công đoàn ngành đề nghị các quận, huyện, các trường tiểu hoc THCS, THPT trực thuộc thống kê những nội dung và báo cáo nhanh về Sở như: Tổng số trường học, giáo viên, người lao động trong các trường ngoài công lập đầu năm học 2019 – 2020, trong đó có cụ thể số nhà giáo, người lao động nữ; Tổng số trường ngoài công lập phải đóng cửa, đóng cửa tạm thời, giải thể tính tháng 4.2020; Tổng số giáo viên người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động tính đến tháng 4, tổng số giáo viên người lao động chưa được trả lương từ tháng 1 đến tháng 4, tổng số nhà giáo người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động tính đến ngày 1.4.

Từ số liệu của 24 quận, huyện cùng các trường học, Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM sẽ tổng hợp về tình hình giáo viên người lao động nói trên để báo cáo Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm căn cứ đề xuất Chính phủ cùng các bộ ban ngành liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ.