Quảng Bình

Một lần về thăm Quảng Bình

Lần nào đi ngang qua vùng đất Quảng Bình, câu hát “Quảng Bình bao mến thương” cũng vang vọng trong tôi, thôi thúc tôi ghé thăm mảnh đất này. Quảng Bình đón chún...