HĐND Khánh Hòa

Trách nhiệm GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa về dự án sạt lở, gây chết người

Tại kỳ họp HĐND Khánh Hòa, các đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm của GĐ Sở Xây dựng khi liên tục để xảy ra nhiều sai phạm nhất là sạt lở chết 4 người Nhiều  đ...