grab taxi

Khánh Hoà “cấm cửa” Grab Taxi cụ thể là Grab Car

Theo ông Nguyễn Văn Dần – Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, GrabTaxi không được phát triển thêm đầu xe, cụ thể là Grab Car ở Khánh Hòa vì hạ tầng giao thông ...