doanh nghiệp Khánh Hoà

Hàng ngàn lao động phải nghỉ chờ việc

Cơn bão số 12 đi qua, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng, kéo theo hàng ngàn lao động phải nghỉ chờ việc. Với tình hình đó, các ngành chức năng đã và đang vận dụng nhiều chính sách để hỗ trợ DN và người lao động cùng vượt khó.   Doanh nghiệp vẫn trả lương cho công nhân Đã 1 tháng sau bão, chị Lê Thị Cẩm Nhung (xã ...Read More