địa lộ Võ Nguyên Giáp Archives - KHÁNH HÒA TV

địa lộ Võ Nguyên Giáp

Khánh Hòa xử lý đất cát tràn đường sau phản ánh Báo Giao thông

Ngày 12/6, tại đại lộ Võ Nguyên Giáp (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), đơn vị vệ sinh bắt đầu thực hiện việc hốt dọn đất, cát tràn đường sau phản ánh của Báo Giao thô...