Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa

Khu du lịch choán lối đi ra biển bao giờ được di dời?

(Thanh tra)- Gần 10 năm trước, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương di dời Khu du lịch Ana Mandara (diện tích 26.000m2, với hơn 400m chiều dài dọc bãi biển ở ph...