cảng cá ninh hoà

Đầu tư xây dựng cảng cá Phú Hội

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương, hỗ trợ kinh phí để huyện Vạn Ninh lập dự án xây dựng cảng cá Phú Hội, thuộc xã Vạn Thắng. Việc xây dựng cảng cá không ...