ban ve tau tet

Khánh Hòa bắt đầu bán vé tàu Tết

Năm nay áp lực về vé tàu vẫn tăng cao dù ngành đường sắt đã tăng chuyến và tăng số toa để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết nguyên đán. Thời gian chạy tàu Tết năm nay từ 2/2/2018 đến 4/3/2018 với 15 đôi tàu Thống nhất và 24 đôi tàu khu đoạn. Năm nay, các tàu khu đoạn tăng khoảng 1,5 chuyến so với Tết năm 2017. Thêm vào đó, ngành đườ...Read More