Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tiếp tục nghỉ học đến ngày 23-2

0
61

Ngày 14-2, Trường Đại học Nha Trang có thông báo khẩn về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến ngày 23-2 để phòng tránh dịch Covid-19, lùi 1 tuần so với lịch học dự kiến là ngày 17-2 trước đó.

Một góc Trường Đại học Nha Trang.
Một góc Trường Đại học Nha Trang.

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị, trong thời gian nghỉ học, sinh viên cập nhật thường xuyên thông báo của trường, tiếp tục nâng cao ý thức phòng tránh dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường. Giảng viên sử dụng công cụ e-learning để chuyển bài giảng, hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian nghỉ.

Trong khi đó, một số trường cao đẳng, đại học khác trên địa bàn tỉnh vừa có thông báo sinh viên nhập học trở lại vào ngày 17-2.

K.D

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202002/sinh-vien-truong-dai-hoc-nha-trang-tiep-tuc-nghi-hoc-den-ngay-23-2-8149831/