Sẽ có những ‘cú đấm mạnh’ trong giáo dục đại học

0
54

TTO – Ngày mai 6-1, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị định 99/2019 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học sau khi sửa đổi, bổ sung (Luật số 34). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-2-2020.

Sẽ có những cú đấm mạnh trong giáo dục đại học - Ảnh 1.

Giờ học thực hành ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – Ảnh: ĐHBKHN

Đại học: Quy mô trên 15.000 người

Theo nghị định, để chuyển trường đại học thành đại học, cần đảm bảo các điều kiện: đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học; có ít nhất 3 trường thuộc trường đại học được thành lập; có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; có quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người.

Theo quan điểm của Bộ GD-ĐT, không phải chuyển trường đại học thành đại học thì mới có chất lượng đào tạo tốt. Trên thực tế, nhiều trường đại học rất có uy tín về chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chỉ có phát triển thành đại học thì mới có đủ các yếu tố để xây dựng cơ sở đại học lớn mạnh, thực hiện các nhiệm vụ liên ngành, tận dụng sức mạnh của nhiều chuyên ngành cùng giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội được đặt ra.

Thực tế cũng cho thấy chỉ những đại học mới đủ tầm để ghi tên vào bản đồ các cơ sở đại học thế giới.

Bên cạnh các điều kiện trên, nghị định cũng có các ràng buộc khác trong việc chuyển từ trường đại học thành đại học như phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường đại học công lập, có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Nghị định cũng quy định điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học. Cụ thể là có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình đồng thuận liên kết, thống nhất dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

Trong trường hợp liên kết cũng cần có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đối với trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Cơ sở đại học định hướng nghiên cứu phải có trên 100 bài báo/năm

Theo nghị định, để được công nhận cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu, các trường cần đạt được một số tiêu chí. Cụ thể là phải công bố định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu trong sứ mạng, mục tiêu của cơ sở giáo dục đại học và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường đại học phải có đơn vị thuộc, trực thuộc nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn. Trường có tỉ lệ ngành đang đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt từ 50% trở lên so với tổng số ngành đang đào tạo cấp bằng.

Trong 3 năm gần nhất, phải có quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển sinh và cấp trung bình từ 20 bằng tiến sĩ trở lên trong một năm.

Bên cạnh đó, trong 3 năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao không thấp hơn 15% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học.

Đặc biệt các cơ sở giáo dục đại học công bố trung bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỉ lệ trung bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định danh mục tạp chí khoa học có uy tín làm cơ sở công nhận tiêu chí này.

Cơ sở đại học định hướng nghiên cứu có tỉ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% tổng giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học.

Tại nghị định trên cũng quy định cụ thể về thành lập trường chuyên ngành trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, trường chuyên ngành trong cơ sở giáo dục đại học phải có ít nhất 5 ngành thuộc cùng một lĩnh vực đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 3 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, ít nhất 1 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ.

Trường phải có quy mô đào tạo chính quy từ 2.000 người trở lên, có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường thuộc cơ sở giáo dục đại học. Trường hợp thành lập trường chỉ để đào tạo các chương trình theo định hướng ứng dụng thì không cần điều kiện đào tạo đến trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.