Nha Trang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái Đất” 2018

0
55

Theo văn bản số 1229/UBND-KT ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” ngày 24/3/2018, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã ra công văn đề nghị các đơn vị phối hợp cùng hưởng ứng chiến dịch này.

Nha Trang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái Đất” 2018
ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các khu dân cư, hộ gia đình và các cá nhân tham gia tích cực hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái Đất năm 2018” góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2018 sẽ diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ thứ Bảy ngày 24/03/2018 trên toàn thế giới nhằm tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, Bộ Công thương là cơ quan chủ trì tổ chức chương trình và công bố sự kiện Giờ Trái đất năm 2018 (GTĐ), EVN tham gia với vai trò là nhà tài trợ đồng hành chính.

Các đơn vị phổ biến đến toàn thể CB CNV trong đơn vị vận động gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng tích cực tham gia hưởng ứng; tự giác tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết của gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm 2018 để thể hiện trách nhiệm trước xã hội và góp phần vào thành công của chiến dịch. Đồng thời, tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc của đơn vị trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất 2018.

Hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2018 và tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở của các Điện lực hoặc trước cổng phòng giao dịch khách hàng với một trong những nội dung sau: “Tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường bền vững cho tương lai”, “Tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và xã hội”, “Tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia”, “Tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường bền vững cho tương lai”, “Tích cực tham gia phong trào tiết kiệm điện”, đồng thời phát các tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch của Điện lực. Thời gian thực hiện: bắt đầu treo từ ngày19/03/2018 đến hết ngày 26/03/2018.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Kế hoạch “Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018”, các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng của Khánh Hòa sẽ tổ chức viết tin bài, xây dựng và phát sóng các phóng sự, treo băng rôn, tờ phướn, phát tờ rơi…để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra Sự kiện Giờ Trái Đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 24 tháng 3 năm 2018 và các ngày còn lại trong năm…

Nguồn: nguoilambao.vn