Nha Trang: 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

0
29

Nửa thế kỷ thấm thoát trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng. Ðó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau. Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng bộ và nhân dân TP. Nha Trang đã nghiêm túc triển khai thực hiện Di chúc của Người.

Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Trong Di chúc để lại trước lúc đi xa, Bác viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện lời dặn dò của Bác, sau khi đất nước thống nhất, bằng hành động cụ thể, Đảng bộ và nhân dân Nha Trang bắt tay vào công việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho nhân dân. 10 năm đầu cùng cả nước xây dựng CNXH, quân và dân Nha Trang đã đạt được những thành tựu to lớn, sâu sắc và toàn diện. Năm 1985, quy mô nền kinh tế của thành phố tăng gấp 2,5 lần so với năm 1976. Dấu ấn đậm nét trong thời kỳ này là tìm tòi sáng tạo, xác định được cơ cấu kinh tế của thành phố là công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ, tiềm năng thế mạnh của thành phố là du lịch. Đây là những thành quả ban đầu tạo nền móng, tiền đề cho giai đoạn kế tiếp phát triển.

Một góc TP. Nha Trang hôm nay.

Trong hành trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân TP. Nha Trang vui mừng và tự hào về chặng đường phát triển đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, du lịch – dịch vụ của tỉnh, của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, là nơi tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế. Lãnh đạo thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu tư phát triển các ngành kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng ở trung tâm thành phố và vùng nông thôn ngoại thành. Nhờ đó, kinh tế – xã hội của thành phố liên tục tăng trưởng với nhịp độ cao. Giai đoạn 2001 – 2010, GDP bình quân tăng 11,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.200 USD (tăng 12,5%), thu ngân sách 1.000 tỷ đồng, có 1,6 triệu lượt khách lưu trú, sản xuất công nghiệp đạt 8.129 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2011 – 2015, GDP bình quân tăng 7,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.600 USD (tăng 6,5%), thu ngân sách 4.167,9 tỷ đồng (tăng 37% so với nhiệm kỳ trước). Nhiệm kỳ 2016 – 2020, tuy thành phố gặp những khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ xảy ra nhưng GDP vẫn đạt trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 4.500 USD, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 6.328 tỷ đồng (tăng 8,04%), là địa phương duy nhất tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho tỉnh. Nhiều dự án, tuyến đường, nhiều khu đô thị, khu du lịch… được xây dựng đã làm thay đổi bộ mặt đô thị Nha Trang…

Thành phố cũng đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa – xã hội. Sự nghiệp y tế, giáo dục – đào tạo có những tiến bộ đáng phấn khởi; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định; bộ mặt thành thị, nông thôn, hải đảo của thành phố có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Trong Di chúc để lại trước lúc đi xa, Người đã nhắc nhở, dặn dò cán bộ, đảng viên: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

Khắc ghi lời Bác dạy, cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt là Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đi đôi với phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; chú trọng nói đi đôi với làm, gần gũi, tận tụy với nhân dân; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và các địa phương; đoàn kết trong Đảng ngày càng được củng cố, nhân dân đồng thuận trong phát triển kinh tế – văn hóa.

Thực hiện Quy định số 101 ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, các cán bộ, đảng viên thành phố, đặc biệt là người đứng đầu luôn ý thức được trách nhiệm cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường sự minh bạch trong thông tin lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc. Theo đó, đã có 100% cán bộ chủ chốt xây dựng và thực hiện bản đăng ký nêu gương. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy năng lực, sở trường cũng như trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt những vấn đề bức xúc nổi cộm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, giải quyết như: Xã Vĩnh Lương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã theo Chỉ thị số 11 của Thành ủy; phường Phước Hải, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thái… đã tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư cho người dân khi thực hiện các công trình, dự án tại khu vực đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng và đường Phong Châu, nút giao thông Ngọc Hội…

Nhờ đó, một số đơn vị đã lập thành tích tiêu biểu như: Công an thành phố với mô hình “Hộ khẩu đến với gia đình chính sách, người già, yếu, neo đơn”, “Xã, phường không tệ nạn ma túy”; UBMTTQ Việt Nam thành phố với chương trình “Tết cho người nghèo”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Thành đoàn Nha Trang với phong trào Tuổi trẻ với chiến dịch “Hè tình nguyện”, “Thắp sáng đường quê”. Hay phong trào hiến đất làm đường giao thông ở phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, xã Phước Đồng…

Những chuyển biến đó đã tạo những bước phát triển đáng kể trong đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân thành phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng.

Trước mắt, nhiệm vụ đặt ra còn hết sức nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, luôn gìn giữ và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nha Trang quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nguyễn Quốc Ninh/ Báo Khánh Hòa

> Cam Ranh: Ứng phó nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn

> Từ 20/8, tăng giá dịch vụ y tế như thế nào?

> Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết

> Xem xét đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point sau vụ việc nhốt trẻ vào tủ