Người dân Nha Trang trước bão số 14

0
8
Rút kinh nghiệm bão số 12, ngay khi nhận được thông tin bão số 14 ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, người dân TP. Nha Trang đã hối hả chằng chống lại nhà cửa, mua các vật dụng để phục vụ công tác chống bão.
Dưới đây là một số hình ảnh người dân ứng phó với bão số 14 tại Nha Trang do phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận.
Người dân đang gia cố lại mái nhà.

Người dân đang gia cố lại mái nhà.

Sợ bị tốc mái, người dân dùng bao cát chống gió.
Sợ bị tốc mái, người dân dùng bao cát chống gió.
Những nhà bị hư mái trong cơn bõa số 12 nhưng chưa kịp sửa chữa, doanh nghiệp đã dùng bạt để bao mái.

Một doanh nghiệp đã dùng bạt để bao mái bị hư do bão số 12 nhưng chưa kịp sửa chữa.

Một người dân mua dây thép về ra cố nhà.

Một người dân mua dây thép về gia cố nhà.

Các tiệm bán vật dụng phục vụ cho việc chống bão trên đường Sinh Trung đông khách.

Các tiệm bán vật dụng phục vụ cho việc chống bão trên đường Sinh Trung đông khách.

Người dân mua máy cắt để chuẩn bị cho công tác khắc phục sau bão.

Người dân mua máy cắt để chuẩn bị cho công tác khắc phục sau bão.

Các cây xanh cũng được tỉa bớt để tránh ngã đổ.

Các cây xanh cũng được tỉa bớt để tránh ngã đổ.

Theo: Báo Khánh Hòa