Lịch thi đấu vòng bảng và Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2018 của VTV

3
20

Lịch thi đấu vòng bảng A – B – C – D – E – F – G – H World Cup 2018 (theo giờ Việt Nam) + Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2018 của VTV

⚽ Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay ⚽ Rusia, Saudi Arabia, Egypt, Uruguay

14/6/2018 – 22h00 🏆 Nga 🆚 A Rập Xê Út ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 20h30 – 00h30gồm lễ khai mạc và trận khai mạc WC 2018

15/6/2018 – 19h00 🏆 Ai Cập 🆚 Uruguay ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

20/6/2018 – 22h00 🏆 Uruguay 🆚 A Rập Xê Út ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

25/6/2018 – 21h00 🏆 Uruguay 🆚 Nga ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 20h30 – 23h30

25/6/2018 – 21h00 🏆 A Rập Xê Út 🆚 Ai Cập ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 & VTV2HD từ 20h30 – 23h30

⚽ Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Iran ⚽ Portugal, Spain, Morocco, Iran

15/6/2018 – 22h00 🏆 Ma Rốc 🆚 Iran ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

16/6/2018 – 01h00 🏆 Bồ Đào Nha 🆚 Tây Ban Nha ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

20/6/2018 – 19h00 🏆 Bồ Đào Nha 🆚 Ma Rốc ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

21/6/2018 – 01h00 🏆 Iran 🆚 Tây Ban Nha ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

26/6/2018 – 01h00 🏆 Iran 🆚 Bồ Đào Nha ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

26/6/2018 – 01h00 🏆 Tây Ban Nha 🆚 Ma Rốc ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 00h30 – 03h30

⚽ Bảng C: Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch ⚽ France, Peru, Australia, Denmark

16/6/2018 – 17h00 🏆 Pháp 🆚 Australia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 16h30 – 19h30

16/6/2018 – 23h00 🏆 Peru 🆚 Đan Mạch ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 22h30 – 01h30

21/6/2018 – 19h00 🏆 Đan Mạch 🆚 Australia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

21/6/2018 – 22h00 🏆 Pháp 🆚 Peru ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

26/6/2018 – 21h00 🏆 Đan Mạch 🆚 Pháp ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 20h30 – 23h30

26/6/2018 – 21h00 🏆 Australia 🆚 Peru ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 & VTV2HD từ 20h30 – 23h30

⚽ Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria ⚽ Argentina, Croatia, Iceland, Nigeria

16/6/2018 – 20h00 🏆 Argentina 🆚 Iceland ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 19h30 – 22h30

17/6/2018 – 02h00 🏆 Croatia 🆚 Nigeria ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 01h30 – 04h30

22/6/2018 – 01h00 🏆 Argentina 🆚 Croatia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 01h30 – 04h30

22/6/2018 – 22h00 🏆 Nigeria 🆚 Iceland ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

27/6/2018 – 01h00 🏆 Nigeria 🆚 Argentina ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 00h30 – 03h30

27/6/2018 – 01h00 🏆 Iceland 🆚 Croatia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

⚽ Bảng E: Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia ⚽ Brazil, Sweden, Costa Rica, Serbia

17/6/2018 – 19h00 🏆 Costa Rica 🆚 Serbia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 01h30 – 04h30

18/6/2018 – 01h00 🏆 Brazil 🆚 Thụy Sĩ ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

22/6/2018 – 19h00 🏆 Brazil 🆚 Costa Rica ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

23/6/2018 – 01h00 🏆 Serbia 🆚 Thụy Sĩ ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

28/6/2018 – 01h00 🏆 Serbia 🆚 Brazil ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 00h30 – 03h30

28/6/2018 – 01h00 🏆 Thụy Sĩ 🆚 Costa Rica ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

⚽ Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc ⚽ South Korea, Germany, Switzerland, Mexico

17/6/2018 – 22h00 🏆 Đức 🆚 Mexico ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

18/6/2018 – 19h00 🏆 Thụy Điển 🆚 Hàn Quốc ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

23/6/2018 – 22h00 🏆 Hàn Quốc 🆚 Mexico ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

24/6/2018 – 01h00 🏆 Đức 🆚 Thụy Điển ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

27/6/2018 – 21h00 🏆 Hàn Quốc 🆚 Đức ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 20h30 – 23h30

27/6/2018 – 21h00 🏆 Mexico 🆚 Thụy Điển ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 & VTV2HD từ 20h30 – 23h30

⚽ Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh ⚽ Belgium, Tunisia, Panama, England

18/6/2018 – 22h00 🏆 Bỉ 🆚 Panama ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

19/6/2018 – 01h00 🏆 Tunisia 🆚 Anh ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

23/6/2018 – 19h00 🏆 Bỉ 🆚 Tunisia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

24/6/2018 – 19h00 🏆 Anh 🆚 Panama ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

29/6/2018 – 01h00 🏆 Anh 🆚 Bỉ ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 00h30 – 03h30

29/6/2018 – 01h00 🏆 Panama 🆚 Tunisia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

⚽ Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản ⚽ Colombia, Poland, Japan, Senegal

19/6/2018 – 19h00 🏆 Colombia 🆚 Nhật Bản ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 18h30 – 21h30

19/6/2018 – 22h00 🏆 Ba Lan 🆚 Senegal ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

24/6/2018 – 22h00 🏆 Nhật Bản 🆚 Senegal ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 21h30 – 00h30

25/6/2018 – 01h00 🏆 Ba Lan 🆚 Colombia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD từ 00h30 – 03h30

28/6/2018 – 21h00 🏆 Nhật Bản 🆚 Ba Lan ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD từ 20h30 – 23h30

28/6/2018 – 21h00 🏆 Senegal 🆚 Colombia ▶ Phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 & VTV2HD từ 20h30 – 23h30

 

Theo Iworldcup2018.com

—– —– —–

TIN LIÊN QUAN:

Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018