Khánh Hòa thu hồi hơn 10,5 nghìn m2 đất công bị người dân lấn chiếm

0
185

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, đến nay, toàn tỉnh triển khai 62 cuộc thanh tra hành chính tại 82 đơn vị (có 6 cuộc đột xuất); đã ban hành kết luận 41 cuộc, kết thúc thanh tra tại đơn vị và đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra 5 cuộc; đang tiến hành 16 cuộc theo kế hoạch.

Qua thanh tra đã phát hiện 15 đơn vị có sai phạm về tài chính số tiền hơn 35,3 tỷ đồng và hơn 39,8 nghìn m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 3,3 tỷ đồng); kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính hơn 28,2 tỷ đồng; thu hồi hơn 1ha đất công bị người dân lấn chiếm và chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai đối với hơn 2,9ha đất cho thuê sai thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng, sử dụng không đúng mục đích…; kiến nghị xử lý hành chính đối với 29 tổ chức, 13 cá nhân; chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ vụ việc thành lập và sử dụng nguồn thu sai quy định có dấu hiệu của hành vi “Lập quỹ trái phép”.

Thanh tra các sở, ngành triển khai 2.842 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.995 cá nhân và 1.787 tổ chức phát hiện 5.720 đối tượng vi phạm (4.878 cá nhân, 842 tổ chức); đã ban hành 5.681 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (4.878 cá nhân, 803 tổ chức) với số tiền hơn 21,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài chính qua kiểm tra việc rà soát thẻ BHYT cấp cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 tại BHXH tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của Bộ Tài chính đã phát hiện 2.706 thẻ BHYT trùng với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Đã kiến nghị giảm 2.706 thẻ BHYT trùng, kiến nghị Bộ Tài chính chuyển trả ngân sách cấp tỉnh số tiền hơn 2 tỷ đồng; kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam nộp trả ngân sách Trung ương 62,9 triệu đồng. Hiện nay, đang chờ ý kiến xử lý của Bộ Tài chính. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định buộc 6 tổ chức nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Thanh Tra