Khánh Hòa: Nhà xưởng bốc cháy, hàng chục công nhân tăng ca tháo chạy

0
29

Trong khi công nhân đang tăng ca làm để kịp hàng thì phát hiện mùi khét ở khu vực xưởng sơn và sau đó ngọn lửa bốc lên cao, nên vội bỏ chạy…