Khánh Hòa kỷ luật 108 đảng viên

0
1075

Qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ và UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa đã thi hành kỉ luật 2 tổ chức đảng và 108 đảng viên.

Năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 672 tổ chức đảng, 928 đảng viên; giám sát 306 tổ chức đảng, 829 đảng viên.

UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 16 đảng viên (có 10 cấp ủy viên), kết luận tất cả đều vi phạm, phải thi hành kỉ luật 5 đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa họp thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Dương Nam Khánh – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ảnh: BKH.

Giải quyết tố cáo 9 đảng viên là cấp ủy viên, kết luận vi phạm phải thi hành kỉ luật 2 đảng viên. Giám sát 156 tổ chức đảng, 375 đảng viên (có 159 cấp ủy viên). Kiểm tra 262 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật đảng.

Kiểm tra 11 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 285 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lí và sử dụng đảng phí. Giải quyết khiếu nại kỉ luật đảng đối với 4 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỉ luật 2 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 1 tổ chức đảng) và 108 đảng viên (có 29 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 57, cảnh cáo 29, cách chức 5, khai trừ ra khỏi Đảng 17 trường hợp.

Nguồn: baovephapluat.vn