Khánh Hòa có 16 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng quốc gia

0
47

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh đến ngày 21 tháng 12 năm 2017.

Khánh Hòa có 16 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng quốc gia - ảnh 1Địa điểm thành Diên KhánhẢnh: ditichkhanhhoa.org.vn

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh công bố công khai danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31/12/2017 trên Cổng thông tin điện tử của Sở; bàn giao số liệu danh mục di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đồng thời,  tổng hợp số liệu về những biến động (tăng/giảm) hàng năm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; định kỳ 5 năm thực hiện việc rà soát và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành của nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Theo danh mục kiểm kê, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 16 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng quốc gia, gồm: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng – Hòn Đỏ, Vịnh Nha Trang, Địa điểm thành Diên Khánh, Miếu thờ Trịnh Phong, Đền thờ Trần Quý Cáp tại nơi ông hành hình, Văn Miếu Diên Khánh, Am Chúa, Đình Phú Cang, Mũi Đôi – Hòn Đôi, Hòn Đầu, Lăng Bà Vú, Phủ Đường Ninh Hòa, Địa điểm lưu niệm Tàu C235 (Đường Hồ Chí Minh trên biển), Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin (Thư viện tại Viện Pasteur, chùa Linh Sơn và Mộ Yersin), Bia chủ quyền đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, Địa điểm Hòa Diêm.

——— ———–

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: