Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết 10 ngày

0
353

Ngày 7-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020. 

Theo đó, học sinh các cấp học nghỉ liền 10 ngày, từ ngày 20-1-2020 (thứ Hai) đến hết ngày 29-1-2020 (thứ Tư), tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 23-1-2020 (thứ Năm) đến hết ngày 29-1-2020 (thứ Tư), tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang).

Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ; đồng thời lập và gửi danh sách trực Tết và số điện thoại trực về Văn phòng Sở trước ngày 21-1-2020.

Trước và sau thời gian nghỉ Tết, tất cả các đơn vị, trường học trong toàn ngành phải duy trì các hoạt động giáo dục đảm bảo đúng khung chưong trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch dạy học của đơn vị đã được phê duyệt, không được tùy tiện nghỉ Tết sai quy định.

Nguồn: Báo Khánh Hòa