Đưa 320 sinh viên Đại học Nha Trang về quê ăn Tết miễn phí