[TRAILER] Người Khánh Hòa 3.0 | Tập 2: Tài năng âm nhạc trẻ Khánh...

Chương trình Người Khánh Hòa, cùng KKC tìm hiểu địa phương, văn hóa, đặc sản và con người Khánh Hòa. Chủ đề: Du lịch với nhà container - Khách mời: ông Kiều Văn Sinh, Trương Đình...
video

[TRAILER] Người Khánh Hòa 3.0 | Tập 1: Du lịch với nhà container

Chương trình Người Khánh Hòa, cùng KKC tìm hiểu địa phương, văn hóa, đặc sản và con người Khánh Hòa. Chủ đề: Du lịch với nhà container - Khách mời: ông Lê Quang Trưởng, - Sinh viên:...

[TRAILER] Người Khánh Hòa 2.0 | Tập 72: Cơ duyên ngành y

https://www.youtube.com/watch?v=PxT8xWJwMxo

BÀI MỚI NHẤT

VIDEO

FANPAGE