Bộ GTVT dừng thí điểm GrabTaxi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

0
63

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản “khẩn” để chấn chỉnh việc ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan triển khai các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi trên địa bàn tỉnh nói chung và Công ty TNHH Grab nói riêng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Grabcar có nhiều vi phạm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Grabcar có nhiều vi phạm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ: Ngày 24/11/2017, Bộ GTVT nhận được Công văn của Sở GTVT Khánh Hòa về việc hoạt động thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Uber Việt Nam. Ngày 05/12/2017, Bộ GTVT đã có Văn bản về việc thực hiện Đề án thí điểm theo đúng quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Trong nội dung Văn bản, Bộ GTVT đã có ý kiến: Trường hợp Công ty TNHH Grab Taxi, Công ty TNHH Uber Việt Nam không chấp hành đúng các nội dung quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT, Bộ GTVT sẽ thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa dừng hoạt động thí điểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý vi phạm của Công ty TNHH Grab Taxi, Công ty TNHH Uber Việt Nam để bảo đảm việc tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận tải và quản trị doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Sau một thời gian thí điểm, đến ngày 12/4/2018 Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa đã chỉ ra một số lỗi vi phạm của Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam (nay đã chuyển giao cho Công ty TNHH Grab Taxi) và đề nghị Bộ GTVT xử lý dứt điểm các vi phạm.

Đến ngày 5 và 8/6/2018, UBND tỉnh, Sở GTVT Khánh Hòa tiếp tục gửi văn bản lên Bộ GTVT về việc dừng thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH GrabTaxi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại các văn bản này, Sở GTVT Khánh Hòa tiếp tục báo cáo về các vi phạm của Công ty TNHH Grab trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Quyết định số 24/QĐ-BGTVT và ý kiến của Sở GTVT Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT thống nhất yêu cầu Công ty TNHH Grab không thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (xe GrabCar) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Grab nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 7/01/2016 của Bộ Giao thông vận tải và quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa.

———- ———

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: